Visselblåsarfunktion

Rapportera allvarliga misstankar

A-Train strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög etisk nivå som ligger i linje med våra värderingar. Vi värnar om säkerheten och respekten för alla människor som berörs av vår verksamhet.

A-Trains Visselblåsarfunktion ger en möjlighet till att rapportera allvarliga missförhållanden såsom bedrägeri, korruption eller andra oegentligheter och som kan vara ett allvarligt hot mot individers liv och hälsa. Genom att rapportera misstänkta eller faktiska allvarliga oegentligheter hjälper du oss att säkerställa att vi verkar i linje med våra värderingar.

Anmäl ditt ärende här