Resevillkor & Bokningsregler

Resevillkor

Sammanfattning av resevillkor för Arlanda express passagerare, incheckat bagage m.m. För Arlanda express och dess passagerare gäller reglerna i Järnvägstrafiklagen (1985:192) etc och i Normalvillkor för A-Train AB Järnvägstrafik som bindande transportavtalsvillkor.

Från den 1 april 2016 gäller lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953), som vid en försening förstärker dina rättigheter när du reser med Arlanda Express.

Försening innan resa påbörjats
Det innebär att du har rätt till ersättning för annan skälig transport om det tåg du planerat att ta befaras bli mer än 20 minuter sent. Högsta ersättning du kan få regleras av lagen: läs våra fullständiga resevillkor. Har du inte löst biljett i förväg sänks ersättningen med ett belopp motsvarande priset för en enkelresa med Arlanda Express.

Försening under pågående resa
Vid en försening på 20 min eller mer har du enligt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953) rätt till följande ersättning:

- Vid 20 min försening ersätter vi 50 procent av biljettpriset
- Vid 40 min försening ersätter vi 75 procent av biljettpriset
- Vid 60 min försening ersätter vi 100 procent av biljettpriset

För mer information läs våra fullständiga resevillkor där du får mer information om vår egna restidsgaranti och ersättningsnivåer.

Fullständiga villkor kan du ladda ner här 

Biljetter / Persontransport

 • Du skall alltid kunna visa upp en giltig biljett för resan. Reser du på elektronisk / papperslös / SMS biljett skall du visa det kort/dokument som resan är registrerad på. Legitimation skall visas vid anmodan.

 • Tappad färdbiljett ersätts inte.

 • Återlämnas fysisk biljett innan resan påbörjats återbetalas färdavgiften.

 • Arlanda express har rätt att vägra att befordra den som uppträder berusad eller stör ordningen och den som genom sitt uppträdande äventyrar säkerheten i järnvägsdriften. Den som blir vägrad befordran har rätt att få tillbaka det biljettpris han har betalat.

 • Berättigande till rabatt skall styrkas vid resetillfället. 

Djur

Hundar och andra mindre sällskapsdjur får transporteras i bur eller motsvarande emballage enligt respektive flygbolags regler och får tas med i särskilt anvisade sittutrymmen. Ledarhund för personlig hjälp åt synskadad resenär får tas med även i andra sittutrymmen.

Bokningsregler

 • Biljett behöver köpas innan du stiger ombord på tåget. 

 • Biljetter är giltiga i 90 dagar (Resepott undantaget, se nedan).

 • Resepotter är giltiga i 24 månader från köpdatumet.

 • Norwegian Rewards-poäng ges ej vid köp av Resepotter

 • Biljetter gäller i båda riktningarna (från/till Arlanda) och för samtliga avgångar under giltighetsperioden. 

 • Gruppbiljetter gäller endast för samåkande resenärer. 

 • Ungdoms- och pensionärsbiljetter ska gå att styrka med giltig legitimation på tåget. 

 • Medföljande barn/ungdomar upp till 18 år åker gratis. 

 • Pappersbekräftelser, bokningsnummer, kvitton etc. är inte giltiga som biljett. 

 • Du får ett kvitto på genomfört köp till din e-post. 

 • Du reser med Arlanda express som drivs av A-Train AB organisationsnummer 556500-3745; Postadress: Box 130, SE-101 22 Stockholm; Besöksadress: Klarabergsviadukten 70, plan 5, World Trade Center.

Återbetalning

 • Biljetterna är återbetalningsbara fram till giltighetsperiodens slut.  

 • Påbörjad tur och returbiljett är inte återbetalningsbar. 

 • För återbetalning kontakta reklamation@atrain.se

Betalning

 • Du kan välja att betala med Swish eller bank-, kreditkort. Vid betalning med bank- eller kreditkort sköter Adyen B.V. alla våra banktransaktioner. A-Train AB hanterar inte själv några bank- eller kreditkortsnummer.

Behandling av personuppgifter

A-Train AB ("A-Train", "vi" eller "oss") bedriver verksamhet under varumärket "Arlanda express". För oss är det viktigt att behandla dina personuppgifter ansvarsfullt och säkert, i enlighet med gällande lagar. I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i anslutning till det.

Vi behandlar personuppgifter om dig som:

 • Är kund hos oss (tex. genom köp av biljett via app eller webb);

 • Är kontaktperson/anställd hos ett företag som är kund hos oss eller som samarbetar med oss;

 • Reser med oss (oavsett om du har köpt din biljett själv eller om någon annan, tex. din arbetsgivare eller en resebyrå, har köpt din biljett);

 • Har ett registrerat konto hos oss;

 • På annat sätt kommer i kontakt med oss, tex. via vår kundtjänst; eller

 • Besöker våra lokaler, stationerna eller vistas i anslutning till spårområdet.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår Integritetspolicy här.

Läs även om hur vi använder cookies i vår Cookiepolicy här.


[1] Personuppgiftslagen (1998:2004) och efter den 25 maj 2018 Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 samt därtill kommande föreskrifter och lagstiftning.