Resevillkor & Bokningsregler

Resevillkor

Sammanfattning av resevillkor för Arlanda express passagerare, incheckat bagage m.m. För Arlanda express och dess passagerare gäller reglerna i Järnvägstrafiklagen (1985:192) etc och i Normalvillkor för A-Train AB Järnvägstrafik som bindande transportavtalsvillkor.

Fullständiga villkor kan du ladda ner här 

Biljetter / Persontransport

 • Du skall alltid kunna visa upp en giltig biljett för resan. Reser du på elektronisk / papperslös / SMS biljett skall du visa det kort/dokument som resan är registrerad på. Legitimation skall visas vid anmodan.

 • Tappad färdbiljett ersätts inte.

 • Återlämnas fysisk biljett innan resan påbörjats återbetalas färdavgiften.

 • Arlanda express har rätt att vägra att befordra den som uppträder berusad eller stör ordningen och den som genom sitt uppträdande äventyrar säkerheten i järnvägsdriften. Den som blir vägrad befordran har rätt att få tillbaka det biljettpris han har betalat.

 • Berättigande till rabatt skall styrkas vid resetillfället. 

Djur

Hundar och andra mindre sällskapsdjur får transporteras i bur eller motsvarande emballage enligt respektive flygbolags regler och får tas med i särskilt anvisade sittutrymmen. Ledarhund för personlig hjälp åt synskadad resenär får tas med även i andra sittutrymmen.

Eventuella förseningar

Är Arlanda express ansvarig för förseningar eller tåginställelse skall Arlanda express ordna med ersättningstransport. Ankommer du till bestämmelseorten genom Arlanda express försorg mer än trettio minuter försenad och du missar anslutningen, skall Arlanda express ersätta styrkta merkostnader för att avsluta resan eller enas med dig i förväg om hur du skall avsluta resan. Arlanda express ersätter dock inga förluster i näringsverksamhet.
Upplysningar om hur och var resenären kan framställa krav på ersättning från Arlanda express lämnas eller förmedlas av samtliga försäljningsställen för Arlanda express.

Bokningsregler

 • Biljett behöver köpas innan du stiger ombord på tåget. 

 • Biljetter är giltiga i 90 dagar. 

 • Biljetter gäller i båda riktningarna (från/till Arlanda) och för samtliga avgångar under giltighetsperioden. 

 • Gruppbiljetter gäller endast för samåkande resenärer. 

 • Ungdoms- och pensionärsbiljetter ska gå att styrka med giltig legitimation på tåget. 

 • Medföljande barn/ungdomar upp till 18 år åker gratis. 

 • Pappersbekräftelser, bokningsnummer, kvitton etc. är inte giltiga som biljett. 

 • Du får ett kvitto på genomfört köp till din e-post. 

 • Du reser med Arlanda express som drivs av A-Train AB organisationsnummer 556500-3745; Postadress: Box 130, SE-101 22 Stockholm; Besöksadress: Klarabergsviadukten 70, plan 5, World Trade Center.

Återbetalning

 • Biljetterna är återbetalningsbara fram till giltighetsperiodens slut.  

 • Påbörjad tur och returbiljett är inte återbetalningsbar. 

 • För återbetalning kontakta reklamation@atrain.se

Betalning

 • Du kan välja att betala med Swish eller bank-, kreditkort. Vid betalning med bank- eller kreditkort sköter Adyen B.V. alla våra banktransaktioner. A-Train AB hanterar inte själv några bank- eller kreditkortsnummer.

Behandling av personuppgifter

 • Vid godkännande av dessa resevillkor samtycker du som användare till att A-Train AB behandlar dina personuppgifter (t.ex. namn, personnummer, adress, telefonnummer, köp/resehistorik samt trunkerad kreditkortsinformation) för de ändamål som anges nedan. A-Train AB (Arlanda express) kommer att behandla personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning[1] för behandling av personuppgifter.

 • A-Train AB kommer att behandla dina personuppgifter för att möjliggöra köp av biljett samt för eventuell support och reklamationshantering.

 • A-Train AB kan också komma att behandla dina personuppgifter för marknads- och kundanalyser, affärsstyrning, affärsutveckling, riskhantering och direkt marknadsföring av A-Train AB:s varor och tjänster.

 • Dina personuppgifter kommer att sparas i A-Train AB:s datasystem och vid support- och reklamationshantering kan dina personuppgifter även förekomma i A-Train AB:s e-posthantering.

 • Personuppgifterna kan vidare komma att delas, från tid till annan, med extern part (inklusive, men inte begränsat till situationer där A-Train AB har en rättslig skyldighet att göra det) för att uppfylla ovanstående ändamål. För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt har A-Train ingått personuppgiftsbiträdesavtal med varje extern part som behandlar personuppgifter A-Train AB:s räkning.

 • Personuppgifterna kommer att sparas under den tid som är nödvändig för att möjliggöra ovanstående ändamål eller till dess att du återkallar ditt samtycke.

 • Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke, begära att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig, begära att felaktiga uppgifter rättas eller att dina personuppgifter raderas. Om du inte vill att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela A-Train detta. Användaren ska i så fall vända sig till A-Train AB via Arlanda express webbplats www.arlandaexpress.se

 • A-Train AB använder sig endast av säkra betalningssätt vilket innebär att kreditkortsinformation trunkeras.


[1] Personuppgiftslagen (1998:2004) och efter den 25 maj 2018 Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 samt därtill kommande föreskrifter och lagstiftning.