Kameror – för din trygghet

A-Train använder kamerabevakning på våra stationer och perronger (ingen kamerabevakning förekommer på våra tåg) i syfte att upprätthålla säkerheten för våra passagerare, personal och allmänheten.

Kamerabevakning sker i brottsförebyggande syfte, för att förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning, för att upprätthålla säkerhet och för att förhindra olyckor.

Med kamerorna kan A-Train´s driftledningscentral övervaka det som händer på stationerna i realtid. Skulle något inträffa har operatörerna möjlighet att styra egen personal till platsen eller tillkalla polis och ambulans.

Hur vi hanterar materialet

De personuppgifter som behandlas är rörliga bilder på personer som är så tydliga att enskilda individer går att urskilja. Bevakningen sker genom både bildinspelning och realtidsbevakning. Vi gör ingen ljudupptagning och använder inte ansiktsigenkänning. Film från kamerorna lagras i 30 dygn och raderas sedan automatiskt.

Efter skriftlig begäran kan A-Train lämna ut filmsekvenser till Polisen eller annan rättsvårdande myndighet inom ramen för en pågående förundersökning i syfte att utreda brott. Då övergår personuppgiftsansvaret till mottagaren av filmen. Inga personuppgifter överförs till tredje land (land utanför EU/EES).

Personuppgifter – vilka är dina rättigheter?

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få veta om du förekommer på film och, om det rör dig själv, få ut det inspelade materialet, samt rätta eller radera det inspelade materialet. Vi har dock rätt att neka detta i vissa fall om arbetet skapar orimliga administrativa bördor eller om begäran medför integritetsrisker för andra personer.

För ytterligare information om dina rättigheter, se vår integritetspolicy eller kontakta personuppgiftsansvarig:

A-Train AB
Postadress: Box 130, 101 22 Stockholm
Besöksadress: Klarabergsviadukten 70, plan 5,
World Trade Center, 111 64 Stockholm
E-post: gdpr@atrain.se
Telefon: 0771-720 200