Kontovillkor

Villkor för "Mitt konto"


1 Om användningen av "Mitt konto"

1.1 Genom att registrera ett "Mitt Konto" på Arlanda express webbplats får du tillgång till särskilda funktioner och biljetter. De funktioner och biljetter som finns tillgängliga via "Mitt Konto" kan variera över tid. Exempelvis får du:

  • Ännu bättre kundservice;

  • Tillgång till de särskilda biljetter som vi erbjuder via "Mitt Konto", tex. resepotten;

  • Möjlighet att kontrollera ditt saldo; 

  • Möjlighet att se din boknings- och resehistorik (12 månader tillbaka) för alla resor som är kopplade till den e-postadress som du använder för "Mitt Konto", oavsett om du köpt din biljett i inloggat läge eller inte, och även när du köpt biljett via någon av våra återförsäljare;

  • Möjlighet att spara dina uppgifter för snabbare bokning och betalning; samt

  • Personligt anpassad kommunikation och erbjudanden, tex. påminnelse om när du behöver fylla på din Resepott.

1.2 Dessa villkor ("Kontovillkoren") gäller när du registrerar och använder ett "Mitt Konto" på Arlanda express webbplats. Det är A-Train AB ("A-Train", "vi" eller "oss") som tillhandahåller "Mitt Konto". Du godkänner Kontovillkoren i samband med att du skapar ditt "Mitt Konto". Registrering av "Mitt Konto" är kostnadsfritt och du kan när som helst avregistrera dig. Den personuppgiftsbehandling som förekommer när du registrerar och använder "Mitt Konto" beskrivs i vår Integritetspolicy. För köp och nyttjande av våra tjänster gäller våra Resevillkor.

1.3 För att använda "Mitt Konto" måste du vara minst 18 år. "Mitt Konto" är personligt och får inte överlåtas till eller användas av annan. Du ansvarar själv för att de uppgifter som du lämnar, i samband med skapandet av "Mitt Konto" och din användning i övrigt, är fullständiga och korrekta och för att dessa hålls uppdaterade. Du är ansvarig för användningen av ditt "Mitt Konto", för att ditt användarnamn och lösenord hålls hemliga och för alla åtgärder som vidtas vid användningen av våra tjänster genom ditt "Mitt Konto".

1.4 Vi kan komma att uppdatera Kontovillkoren från tid till annan. Vi kommer att meddela dig i god tid innan väsentliga förändringar träder ikraft. Genom att fortsätta använda "Mitt Konto" anses du ha godkänt förändringen.

2 Uppsägning och avstängning

2.1 Ditt "Mitt Konto" kan närsomhelst sägas upp med omedelbar verkan av dig eller av oss. Vi kan tex. komma att omedelbart stänga av konton som vi upptäcker skapats med falsk identitet eller innehåller avsiktligt felaktiga uppgifter.

2.2 Utöver vad som anges i övrigt har vi rätt att temporärt eller permanent säga upp ditt "Mitt Konto" eller begränsa din tillgång till och användning av vissa funktioner i "Mitt Konto" (i) vid befarad eller faktisk säkerhetsincident eller tekniskt problem; eller (ii) om du bryter mot dessa Kontovillkor, mot lag, förordning, eller om du på annat sätt missbrukar "Mitt Konto".

2.3 Notera att om du inte har använt "Mitt Konto" i inloggat läge under 24 månader kan ditt konto automatiskt komma att avslutas.

3 Ansvarsbegränsning och immateriella rättigheter

3.1 Vi tar inget ansvar för att "Mitt Konto" alltid är tillgängligt. Vid eventuellt skadeståndsansvar som uppkommer på grund av vårt avtalsbrott är vårt ansvar begränsat till ersättning för eventuell direkt skada, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger på vår sida eller annat följer av tvingande lag.

3.2 Samtliga immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt och varumärken, hänförliga till "Mitt Konto", tex. material, varumärken, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, programvara (källkod och objektkod) innehas av oss (eller vår licensgivare) och får inte kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från oss.

4 Tillämplig lag och tvistelösning

4.1 Svensk materiell rätt äger tillämpning på dessa Kontovillkor. Tvister i anledning av dessa Kontovillkor ska avgöras i svensk allmän domstol.

4.2 Alternativt kan du, som konsument, hänskjuta anspråk till alternativ tvistelösning på följande sätt:

(a) Du kan anmäla tvist eller meningsskiljaktighet i anledning av dessa Kontovillkor eller våra tjänster till Allmänna reklamationsnämnden; eller
(b) Du kan via EU-kommissionens webbplats för tvistelösning via nätet få hjälp med att lösa tvister med näringsidkare utan att gå till domstol.


__________________
Kontovillkoren uppdaterades senast den 2021-06-30.