Resekortet finns inte längre

Skriv in ditt Resekortnummer (13 siffror)

Du hittar numret på baksidan av ditt Resekort. Skriv in det för att uppgradera till Resepott.

Hjälp kunden att uppgradera

Resekortet har blivit den digitala Resepotten. Har kunden ett giltigt Resekort med resor kvar? Då behöver vi hjälpa kunden att uppgradera det till en Resepott så snart som möjligt. Kunden behåller sina resor, med samma giltighetstid.

Ovan kan ni hjälpa kunden att uppgradera sitt kort till en Resepott. Skriv in kundens resekortnummer i rutan ovan och följ stegen för att uppgradera.

Osäker på hur Resepotten fungerar?