Resekortet finns inte längre

Du kan inte längre uppgradera ditt resekort

Från den 13:e oktober så kan man inte längre uppgradera gamla resekort och resekort slutar gälla ombord på tågen. Har du gammalt resekort med resor kvar så kan du höra av dig till kundservice som gör bedömning om vi kan uppgradera det i efterhand.