Vi använder oss av cookies vid ditt besök på vår webbsida. Cookies är en liten textfil som webbsidan du besöker begär att få spara på din dator eller mobila enhet. Läs mer...

Köp biljetter

Vuxen
Pensionär
Barn 8-17 år
Ungdom 18-25 år

Resdag

Resdag

Typ av resa

Ändra bokning

Bokningsnummer

Användarnamn (e-post)

Registrera / fyll på ditt resekort

ResevillkorSammanfattning av Arlanda Express resevillkor för passagerare, incheckat bagage m.m.

A-Train AB:s och Resenärens inbördes rättigheter och skyldigheter regleras i sina huvuddrag av bestämmelserna i lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter, EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter, skyldigheter för tågresenärer (PRR), samt i järnvägstrafiklagen och andra författningar.
Fullständiga villkor kan du ladda ner här (pdf)
 

Tågpassagerares rättigheter
Läs om dina rättigheter när du reser med tåg. Europeiska kommissionen har gett ut en broschyr som innehåller sex grundläggande rättigheter som ska gälla alla tågtjänster. Läs om tågpassagerares rättigheter (pdf)

 
SAMMANFATTNING
Arlanda Express är A-Train ABs tågservice till och från Stockholm respektive Arlanda flygplats som skall transportera passagerare och deras bagage. Detsamma gäller husdjur i emballage och ledarhund (se nedan).

Biljetter/Persontransport
- Du skall alltid kunna visa upp en giltig biljett för resan. Reser du på elektronisk/papperslös biljett skall du visa det kort/dokument som resan är registrerad på. Legitimation skall visas vid anmodan.
- Tappad färdbiljett ersätts inte. 
- Återlämnas pappersbiljett innan resan påbörjats återbetalas färdavgiften. 
- Arlanda Express har rätt att vägra att befordra den som uppträder berusad eller stör ordningen och den som genom sitt uppträdande äventyrar säkerheten i järnvägsdriften. Den som blir vägrad befordran har rätt att få tillbaka det biljettpris han har betalat.
- Berättigande till rabatt skall styrkas vid restillfället

Bagage
Resande ansvarar själv för sitt bagage.

Som bagage får inte medföras:
- farligt gods.
- skjutvapen, om inte en för vapnets funktion vital del avlägsnas och förvaras skild från vapnet - andra föremål som kan medföra besvär eller obehag för de medresande eller Arlanda Express eller som kan orsaka skada.

Cyklar
Cykeln behöver inte vara paketerad. Högst tillåtna vikt per kolli bestäms av respektive flygbolags regler. Ingen extra kostnad.

Djur
Hundar och andra mindre sällskapsdjur får transporteras i bur eller motsvarande emballage enligt respektive flygbolags regler och får tas med i särskilt anvisade sittutrymmen. Ledarhund för personlig hjälp åt synskadad resenär får tas med även i andra sittutrymmen.

Person- och Bagageskador
Arlanda Express ansvarar enligt Järnvägstrafiklagen för personskada och samtida skada på medfört bagage. Enbart sakskada som Arlanda Express undantagsvis svarar för, är begränsad till ett halvt basbelopp. Du bör därför försäkra ditt bagage före avresan.

Arlanda Express ersätter inte skada du lider genom att du sätter dig på fel tåg eller missar avgångstiden. Detsamma gäller vid för snävt tilltagen tidsmarginal vid resa till Arlanda.

Orsakar ditt bagage skada är du skyldig att ersätta enligt allmänna skadeståndsrätten.

Emballering skrymmande gods
Incheckat skrymmande bagage skall emballeras enligt flygbolagens normer. Högst tillåtna vikt per kolli bestäms av respektive flygbolags regler.

Eventuella förseningar

Försenad avgång – ersättning enligt lag
När du tänkt resa med Arlanda Express har du rätt till, enligt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953), ersättning för annan transport om det tåg du planerat att ta befaras bli mer än 20 minuter sent. Den högsta ersättningen du kan få är enligt lagen 1 183 kr (2020) per resa. Har du inte löst biljett i förväg sänks ersättningen med ett belopp motsvarande priset för en enkelresa med Arlanda Express.

Försening vid resa – ersättning enligt lag
Vid en försening på 20 min eller mer har du enligt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953) rätt till följande ersättning:

  • Vid 20 min försening ersätter vi 50 procent av biljettpriset
  • Vid 40 min försening ersätter vi 75 procent av biljettpriset
  • Vid 60 min försening ersätter vi 100 procent av biljettpriset

Försening vid resa – ersättning enligt Arlanda Express restidsgaranti
Om din tågresa tar mer än 25 minuter till ankomststationen Arlanda Airport eller Stockholm Central, kan du nyttja Arlanda Express restidsgaranti som ger dig en ny enkelbiljett.

Försening vid resa – ersättning enligt Arlanda Express resevillkor
Blir du fast på ett av våra tåg, som lämnat plattformen, i mer än 50 minuter tar Arlanda Express hand om dig och ersätter dig enligt nedan:

a) Återbetalning av hela priset för din biljett.
b) Ersättning för rimliga kostnader som uppstår för ombokning av biljett för anslutningstransport.
c) Ersättning för rimliga kostnader i form av måltid och alkoholfri dryck som står i proportion till väntetiden samt rum på hotell eller vandrarhem när ett uppehåll på en eller fler nätter blir nödvändiga.

Högsta ersättning för dessa punkter är 14 190 kr (2020). När det gäller ersättning för mat och dryck använder vi Skatteverkets bestämmelser om schablonavdrag och traktamente, helt belopp 240 kr (2020) per dag.

Försenad resa – Resplusbiljett?
För resenärer som reser med en Resplusbiljett gäller, förutom ovanstående, de resevillkor som följer med en Resplusresa. Mer info: https://forseningsersattning.resplus.se

Behöver du reklamera din resa?
För reklamationsärenden vänligen kontakta oss på: reklamation@atrain.se eller via det här formuläret. Kom ihåg att du behöver höra av dig med ditt ersättningsanspråk senast tre (3) månader efter avslutad resa samt att spara kvitton och biljetter i original.
 

Dela: Facebook Twitter