Vi använder oss av cookies vid ditt besök på vår webbsida. Cookies är en liten textfil som webbsidan du besöker begär att få spara på din dator eller mobila enhet. Läs mer...

Köp biljetter

Vuxen
Barn 8-17 år
Ungdom 18-25 år

Resdag

Resdag

Typ av resa

Rabattkod/ Värdebeviskod

Ändra bokning

Bokningsnummer

Användarnamn (e-post)

Registrera / fyll på ditt resekort

ResevillkorSammanfattning av Arlanda Express resevillkor för passagerare, incheckat bagage m.m.

A-Train AB:s och Resenärens inbördes rättigheter och skyldigheter regleras i sina huvuddrag av bestämmelserna i lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter, EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter, skyldigheter för tågresenärer (PRR), samt i järnvägstrafiklagen och andra författningar.
Fullständiga villkor kan du ladda ner här (pdf)
 

Tågpassagerares rättigheter
Läs om dina rättigheter när du reser med tåg. Europeiska kommissionen har gett ut en broschyr som innehåller sex grundläggande rättigheter som ska gälla alla tågtjänster. Läs om tågpassagerares rättigheter (pdf)

 
SAMMANFATTNING
Arlanda Express är A-Train ABs tågservice till och från Stockholm respektive Arlanda flygplats som skall transportera passagerare och deras bagage. Detsamma gäller husdjur i emballage och ledarhund (se nedan).

Biljetter/Persontransport
- Du skall alltid kunna visa upp en giltig biljett för resan. Reser du på elektronisk/papperslös biljett skall du visa det kort/dokument som resan är registrerad på. Legitimation skall visas vid anmodan.
- Tappad färdbiljett ersätts inte. 
- Återlämnas pappersbiljett innan resan påbörjats återbetalas färdavgiften. 
- Arlanda Express har rätt att vägra att befordra den som uppträder berusad eller stör ordningen och den som genom sitt uppträdande äventyrar säkerheten i järnvägsdriften. Den som blir vägrad befordran har rätt att få tillbaka det biljettpris han har betalat.
- Berättigande till rabatt skall styrkas vid restillfället

Bagage
Resande ansvarar själv för sitt bagage.

Som bagage får inte medföras:
- farligt gods.
- skjutvapen, om inte en för vapnets funktion vital del avlägsnas och förvaras skild från vapnet - andra föremål som kan medföra besvär eller obehag för de medresande eller Arlanda Express eller som kan orsaka skada.

Cyklar
Cykeln behöver inte vara paketerad. Högst tillåtna vikt per kolli bestäms av respektive flygbolags regler. Ingen extra kostnad.

Djur
Hundar och andra mindre sällskapsdjur får transporteras i bur eller motsvarande emballage enligt respektive flygbolags regler och får tas med i särskilt anvisade sittutrymmen. Ledarhund för personlig hjälp åt synskadad resenär får tas med även i andra sittutrymmen.

Person- och Bagageskador
Arlanda Express ansvarar enligt Järnvägstrafiklagen för personskada och samtida skada på medfört bagage. Enbart sakskada som Arlanda Express undantagsvis svarar för, är begränsad till ett halvt basbelopp. Du bör därför försäkra ditt bagage före avresan.

Arlanda Express ersätter inte skada du lider genom att du sätter dig på fel tåg eller missar avgångstiden. Detsamma gäller vid för snävt tilltagen tidsmarginal vid resa till Arlanda.

Orsakar ditt bagage skada är du skyldig att ersätta enligt allmänna skadeståndsrätten.

Emballering skrymmande gods
Incheckat skrymmande bagage skall emballeras enligt flygbolagens normer. Högst tillåtna vikt per kolli bestäms av respektive flygbolags regler.

Eventuella förseningar
Arlanda Express erbjuder en restidsgaranti. Om din tågresa tar mer än 25 minuter till ankomststationen kan du få en ny biljett. Vid en försening på 20 minuter eller mer kan resenären antingen få återbetalning av tågbiljetten  (+20 minuter = 50 %,  + 40  minuter =  75 %   eller  + 60  minuter = 100 %  av  biljettpriset) eller begära ersättning för alternativ resa upp till 1/40 av ett basbelopp, 1 163 kr (2019). Rimliga kostnader minus biljettpris för tågresan med Arlanda Express.

Vid mer än 50 minuters tågresa från avgångs- till ankomststationen och om du missar vidare anslutningar ersätter Arlanda Express din tågbiljett samt de merkostnader du får för att kunna slutföra din resa. Maximalt ersättningsbelopp uppgår till 3/10 av ett basbelopp, 13 950 kr (2019).

För reklamationsärenden vänligen kontakta oss på: reklamation@atrain.se  eller via formuläret som finns på vår hemsida.

Dela: Facebook Twitter