Onlinebokning

Vuxen
Pensionär
Barn 0-17 år
Ungdom 18-25 år

Resdag

Resdag

Typ av resa

Rabattkod/ Värdebeviskod

Ändra bokning

Bokningsnummer

Användarnamn (e-post)

Priser

Observera att E-biljett måste köpas minst en timme innan resan.

Resekort och buntbiljetter >>        
2 för 280:-, 3 för 380 och 4 för 480:-            
Två, tre eller fyra vuxna som reser tillsammans, enkel resa. Gäller från tors - sön.         
Ej ombokningsbar. Kan köpas online, i våra biljettautomater, i vår biljettkassa på Stockholm C         
och i Swedavias informationsdiskar på Arlanda.        
   Enkel    T&R  
         
Weekend ToR     325 kr  Endast online
Gäller tors- el fredag med retur lör- el söndag samma helg, för en person.         
         
Vuxen 260 kr   490 kr  
Fr o m 26 år
       
         
Pensionär 130 kr   260 kr  
Ålders- el förtids. Skall styrkas med legitimation eller intyg från FK eller Pensionsmyndigheten.        
         
Ungdom 130 kr   260 kr  
18-25 år. Skall kunna styrkas ombord.        
         
Barn 0 kr      

Alla barn 0-17 år åker gratis i anslutning till flygresa. Skall kunna styrkas ombord.

       
         
Student 130 kr   260 kr  Ej online
Säljs enbart i biljettkassa på Stockholm C och Arlanda mot uppvisande av Studentkortet, ISIC- Mecenatkort        
         
         
6 timmars tur/retur     320 kr  Ej online
Gäller 6 timmar från resans början

       
         
  • Alla priser är inklusive 6% moms.
  • Vid biljettköp ombord tillkommer 100 kr. 
  • E-biljett måste köpas minst en timme innan avgång.
  • Fysisk (pappers-) biljett gäller i en månad från inköp om inte annat anges.
  • Resekort är giltiga fem år från första resan.
  • Berättigande till rabatt skall styrkas.
  • E-biljetter är giltiga för den dag du bokat.
  • Kvitto gäller EJ som biljett.
  • Arlanda Express reserverar sig för pris-, regel och tidtabellsändringar.
  • Biljetten är en värdehandling.
  

Dela: Facebook Twitter