Vi använder oss av cookies vid ditt besök på vår webbsida. Cookies är en liten textfil som webbsidan du besöker begär att få spara på din dator eller mobila enhet. Läs mer...

Köp biljetter

Vuxen
Barn 8-17 år
Ungdom 18-25 år

Resdag

Resdag

Typ av resa

Rabattkod/ Värdebeviskod

Ändra bokning

Bokningsnummer

Användarnamn (e-post)

Registrera / fyll på ditt resekort

Pressmeddelanden

A-Trains koncession på Arlandabanan förlängd med 10 år

2019-07-26 00:00:00

AIAB och A-Train AB har enats om att A-Trains koncession för Arlandabanan förlängs fram till 2050 i enlighet med det befintliga Projektavtalet mellan parterna.

Förlängningen är 10 år och avser perioden  juli 2040 till juli 2050. Förlängningen innebär att samtliga rättigheter och skyldigheter för A-Train AB fortsatt gälla samt att A-Train AB idag gör en tilläggsbetalning till svenska staten om SEK 681m.  En ytterligare ersättning tillkommer om Bromma flygplats är nedlagd innan juli 2040. Därutöver påfaller vissa ytterligare skyldigheter på A-Train där bolaget senast 2030 ska ha tagit en ny tågflotta i drift samt att samtliga spår på Arlandabanan ska ha bytts senast 2044 och att anläggningens kvalitet säkerställs till 2055.

Under förlängningsperiod 2040 – 2050 kommer A-Train även att betala svenska staten den högre s.k. royaltynivån motsvarande det högre av 15% av bolagets intäkter eller 50% av vinsten.

Avtalet ingås mot bakgrund av en rättighet för A-Train i nu gällande avtal att begära en förlängning med högst tio år. Avtalet mellan parterna ingås på strikt affärsmässiga grunder och marknadsmässiga villkor baserat på de prognoser och bedömningar som respektive part gjort oberoende av varandra.

A-Trains VD Magnus Zetterberg kommenterar förlängningen:
- Detta ger oss möjlighet att utveckla Arlanda Express långsiktigt med bland annat nya tåg och högre servicenivå. Vi kommer att långsiktigt kunna bidra till Arlandas framtida expansion för såväl flygtrafiken som nya arbetstillfällen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Magnus Zetterberg, CEO/ VD Arlanda Express
Magnus.Zetterberg@atrain.se
Tel: 08-588 890 00

Om Arlanda Express
Arlanda Express är snabbtåget mellan Stockholms Central och Arlanda flygplats. Tågen går sex gånger per timme under högtrafik och en gång i kvarten under övrig tid. Resan tar maximalt 18 minuter. Arlanda Express har av Naturskyddsföreningen utsetts till Bra Miljöval. Trafiken startade 1999. Hittills har 80 miljoner personer rest på Arlandabanan mellan Stockholm och Arlanda flygplats och 2018 reste 3,6 miljoner passagerare med Arlanda Express. För bilder och mer information se: www.arlandaexpress.com

Dela: Facebook Twitter