Köp biljetter

Vuxen
Barn 8-17 år
Ungdom 18-25 år

Resdag

Resdag

Rabattkod/ Värdebeviskod

Ändra bokning

Bokningsnummer

Användarnamn (e-post)

Registrera / fyll på ditt resekort

Miljö och Samhällsansvar

CSR (Corporate Social Responsibility) - företagets samhällsansvar

Arlanda Express samarbetar med Röda Korset

Arlanda Express har valt att stödja Röda Korset genom ett långsiktigt samarbete. Vårt engagemang tar avstamp i vår Mångfaldsdeklaration som hämtar inspiration från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Vi hjälper Röda Korset att upprätthålla och utveckla sina kostnadsfria samtalsgrupper. Det svenska språket utgör en central del av integrationsprocessen och språkträning och sociala kontakter är för många nycklar till ett mångsidigt liv i Sverige.

Vi stödjer även Röda Korsets arbete för att återförena familjer som splittras i krig och katastrofer. Varje år hjälper Röda Korset tusentals familjer att återförenas. En del av dessa återföreningar sker på Arlanda och det är naturligt för oss att vara med där.
 

Arlanda Express i samarbete med Röda Korset

Se filmen om Arlanda Express samarbete med Röda Korset 
 


_________________________________________________________________

Arlanda Express engagerar sig i mångfald

Inom Arlanda Express är mångfald ett ledord som beaktas i all verksamhet.

  • Det interna mångfaldsarbetet styrs av Arlanda Express Mångfaldspolicy. Mångfaldspolicyn slår bland annat fast att:
  • Arlanda Express eftersträvar kulturell och etnisk mångfald i rekryteringen
  • Arlanda Express eftersträvar bred åldersfördelning och jämn könsfördelning bland de anställda
  • Arlanda Express accepterar inte diskriminering i någon form

Arlanda Express utvidgar engagemanget inom mångfald till att även omfatta ett externt ansvar genom en MångfaldsdeklarationMångfaldsdeklarationen hämtar sin inspiration från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Med utgångspunkt i Mångfaldsdeklarationen kommer Arlanda Express att identifiera projekt och ändamål som företaget engagerar sig i, bland annat genom ekonomiska bidrag.

Arlanda Express Mångfaldsdeklaration

  • Arlanda Express anser att alla människor har lika värde och samma rättigheter.
  • Arlanda Express anser att mångfald innebär vidsynthet, acceptans och jämställdhet.
  • Arlanda Express anser att mångfald påskyndar demokratisering lokalt och globalt.
  • Med utgångspunkt i FN:s konvention om mänskliga rättigheter stödjer Arlanda Express ökad mångfald.
  • Arlanda Express inspirerar sina samarbetspartners till ett progressivt mångfaldsarbete.

Arlanda Express och miljön

Grön el
Att resa med tåg är skonsamt mot miljön. Det betyder att utsläppen är mycket små och det är ett energisnålt sätt att resa. Visste du att näst efter att cykla är tåg det bästa sättet att resa på ur miljösynpunkt.

Våra tåg drivs till 100 % med el som är märkt ” Bra Miljöval” eller grön el som det också kan kallas. Det betyder att elen kommer från förnybara energikällor som vattenkraft, vindkraft och biobränslen. Bra Miljöval är den enda miljömärkningen som ställer tuffa miljökrav på produktionen. Detta skiljer Bra Miljöval från vanlig förnybar el, som endast garanterar att elen kommer från förnybar energi, utan att ställa några miljökrav.

 

 

 

miljövänlig klimatsmart miljö

Dela: Facebook Twitter