Köp biljetter

Vuxen
Barn 8-17 år
Ungdom 18-25 år

Resdag

Resdag

Rabattkod/ Värdebeviskod

Ändra bokning

Bokningsnummer

Användarnamn (e-post)

Registrera / fyll på ditt resekort

Järnvägsnätsbeskrivning

Dessa järnvägsnätsbeskrivningar beskriver det järnvägsnät som A-Train AB förvaltar, de villkor som gäller för tillträde, information om förfarandet och kriterier för fördelning av infrastrukturkapacitet. A-Train AB ansvarar för informationen liksom för fördelning av infrastrukturkapacitet.

Järnvägsnätsbeskrivning 2017

Järnvägsnätsbeskrivning 2018