Vi använder oss av cookies vid ditt besök på vår webbsida. Cookies är en liten textfil som webbsidan du besöker begär att få spara på din dator eller mobila enhet. Läs mer...

Köp biljetter

Vuxen
Pensionär
Barn 8-17 år
Ungdom 18-25 år

Resdag

Resdag

Typ av resa

Ändra bokning

Bokningsnummer

Användarnamn (e-post)

Registrera / fyll på ditt resekort

GDPR

A-Train AB behandlar (registrerar, lagrar samt hanterar) personuppgifter (namn, telefonnummer och e-postadress) om dig när du använder dig av A-Train AB:s kontaktformulär (t.ex. reklamation, frågor och synpunkter, frågor om biljettbokning, kundkommentarer, visningar, ansökan om nyhetsbrev ansökan om agent-id) eller skickar e-post till A-Train AB. 

A-Train AB är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och behandlingen kommer ske i enlighet med tillämplig lagstiftning.  Personuppgifterna kommer att behandlas med stöd av ditt samtycke (som lämnas när du trycker på "skicka"-knappen i det aktuella formuläret) med ändamålen att tillhandahålla dig kundservice, möjliggöra support, reklamationshantering och kommunikation eller för att tillhandahålla dig nyhetsbrev. Vid A-Train AB:s återkoppling till dig i ditt aktuella ärende kan de ytterligare personuppgifter som du lämnar komma att behandlas för att möjliggöra ovanstående ändamål. A-Train AB kan också komma att behandla dina personuppgifter för marknads- och kundanalyser, affärsstyrning, affärsutveckling, riskhantering och direkt marknadsföring av A-Train AB:s varor och tjänster.

Dina personuppgifter kommer att registreras och lagras i A-Train AB:s datasystem och för att hantera ditt ärende kan dina personuppgifter även förekomma i A-Train AB:s e-posthantering. Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES. Personuppgifterna kommer att sparas så länge det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller till dess att du återkallar ditt samtycke. Vid återkallande av ditt samtycke kan A-Train AB inte längre hantera ditt ärende eller kommunicera med dig.

Du kan närsomhelst begära att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig eller begära att felaktiga uppgifter rättas eller, under vissa förutsättningar, raderas. Om du inte vill att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela A-Train AB detta. Detta gör du genom att skicka din begäran till gdpr@atrain.se.

Du har även rätt att rikta klagomål om behandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

 

Dela: Facebook Twitter