Vi använder oss av cookies vid ditt besök på vår webbsida. Cookies är en liten textfil som webbsidan du besöker begär att få spara på din dator eller mobila enhet. Läs mer...

Ändra bokning

Bokningsnummer

Användarnamn (e-post)

Registrera / fyll på ditt resekort

Ägare


Portare 1 AB

Den 9:e juli 2014 förvärvade Portare 1 AB (Portare) samtliga aktier i bolaget som äger A-Train AB.
Säljare var Macquarie European Infrastructure Fund som ägde A-Train sedan 2004. Portare ägs av State Super, Sunsuper och SAFE. Förvärvet föregicks av en godkännandeprocess av de nya ägarna samt en samordning med ägaren till AIAB.

Om ägarna:
STC Pooled Fund (State Super) är en australiensisk icke-vinstdrivande pensionsfond som förvaltar pensionstillgångar för offentligt anställda. State Super äger 37,5% av aktierna i Portare.
Sunsuper Pooled Superannuation Trust (Sunsuper) är en av Australiens största pensionsfonder. Sunsuper äger 25 % av aktierna i Portare.
State Administration of Foreign Exchange (SAFE) är ett underdepartment till kinesiska regeringen med ansvar för kinesiska statens utlandsplaceringar. SAFE kontrolleras av kinesiska centralbanken, som har uppdragit åt SAFE att förvalta dess utländska placeringar. Vid investeringar i fastigheter och infrastruktur i Europa företräds SAFE av det engelska dotterbolaget Ginko Tree Investment Ltd (GTIL). SAFE/GTIL äger 37,5 % av aktierna i Portare.

Dela: Facebook Twitter